Inteligentne systemy diagnostyczne

W ramach tego zagadnienia powstają aktualnie następujące projekty

  1. System sterowania wybranej linii technologicznej z uwzględnieniem zagadnień inżynierii oprogramowania
  2. System diagnostyczny stanowiska laboratoryjnego do symulacji procesów przemysłowych
  3. System diagnostyczny stanowiska do badania układów odpornych na błędy – moduł izolacji uszkodzeń
  4. Koncepcja systemu diagnostycznego stanowiska do badania układów odpornych na błędy – moduł detekcji uszkodzeń
  5. Projekt modernizacji oprogramowania stanowiska dydaktycznego do rozwoju metod diagnostyki procesów przemysłowych
  6. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania systemów automatyki budynkowej
  7. Stanowisko laboratoryjne do badania systemów automatyki budynkowej