ICS CyberSecurity Team to zespół, który został zawiązany z początkiem 2019 roku. Główną ideą realizowanego przez zespół projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu umożliwiającego detekcję cyberataków na przemysłowe systemy sterowania. Projekt porusza zagadnienia związane m.in. z programowaniem PLC, projektowaniem struktury sieci przemysłowej Profinet oraz Profibus, cyberbezpieczeństwem systemów sterowania, metodami diagnostyki procesów przemysłowych oraz zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.

Posiada umiejętności programowania systemów przemysłowych. W projekcie zajmuje się programowaniem interfejsów operatora (pulpit operatora i HMI).
Posiada umiejętności programowania systemów przemysłowych. W projekcie zajmuje się programowaniem interfejsów operatora (pulpit operatora i HMI).
Jego głównymi zainteresowaniami są: zastosowanie sztucznej inteligencji oraz programowanie w TypeScript. Interesuję się szeroko pojętą mechatroniką
Jego głównymi zainteresowaniami są: zastosowanie sztucznej inteligencji oraz programowanie w TypeScript. Interesuję się szeroko pojętą mechatroniką
Interesuje się obszernie pojętą autmatyką oraz programowaniem, posiad wykonanych wiele ciekawych projektów z wykorzystaniem modułów Ardurino
Interesuje się obszernie pojętą autmatyką oraz programowaniem, posiad wykonanych wiele ciekawych projektów z wykorzystaniem modułów Ardurino
Sebatian Kurzynski

dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ

dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ

Opis projektu:

Projekt zorientowany jest na zdobycie nowej wiedzy z zakresu przemysłowych systemów sterowania, szczególnie w kontekście ich zabezpieczenia przed cyberatakami. Podjęta tematyka projektu mieści się w ramach priorytetowych specjalizacji Politechniki Śląskiej szczególnie w kontekście zagadnień związanych z Przemysłem 4.0 oraz sztuczną inteligencją, przetwarzaniem danych, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Główną ideą realizowanego projektu jest opracowanie prototypu zdalnego innowacyjnego systemu umożliwiającego detekcję cyberataków na przemysłowe systemy sterowania. Zagadnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z kluczowych obszarów badawczych związanych z koncepcją Przemysłu 4.0. Celem niniejszego projektu jest utworzenie zdalnego stanowiska badawczego pozwalającego na detekcję cyberataków oraz awarii, dedykowanego do przemysłowych systemów sterowania. System ma być rozwiązaniem rozwojowym umożliwiającym długofalowe badania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów automatyki, co stanowi dodatkowo wyzwanie technologiczne. Główny problem badawczy jaki podejmuje się rozwiązać zespół projektowy dotyczy opracowania systemu komunikacji zdalnej ze stanowiskiem. Utworzony w oparciu o stanowisko bazowe system pozwoli na dalszą pracę badawczą w zakresie cyberbezpieczeństwa w utrudnionych warunkach dostępu do sprzętu laboratoryjnego.

WAGO - STANOWISKO

W  skład stanowiska bazowego wchodzą: stanowisko firmy Festo (4) do rozwoju metod sterowania/diagnostyki procesów zbudowane m.in. z trzech zbiorników, elektrozaworu, pompy oraz kilku czujników, w tym czujnika temperatury i czujnika ultradźwiękowego. Opisywane elementy są sterowane za pomocą sterownika SIEMENS S7-300 (2), a wgląd operatora w podstawowe parametry procesu jest możliwy poprzez panel HMI SIEMENS KTP400 Basic (3). Stanowisko bazowe zostało rozbudowane o nowe funkcjonalności. Dzięki temu nadzór nad całością procesu jest realizowany przy użyciu systemu SIEMENS ET200SP (1) z softwarowym sterownikiem SIEMENS S7-1500 F podłączonym w sieci przemysłowej Profinet. Opisywane urządzenie SIEMENS ET200SP pełniące rolę mastera jest również odpowiedzialne za wizualizację procesu sterowania. Wszystkie urządzenia są zaprogramowane z użyciem środowisku TIA Portal w wersji 15.1. Stanowisko jest również wyposażone w przemiennik częstotliwości SIEMENS Sinamics V90, a także system IO-Link.

Głównymi elementami wchodzącymi w skład zdalnego systemu do detekcji i symulacji cyberataków na systemy typu ICS są:

Prace badawcze i rozwojowe:

Prezentacja Projekt
  • P.Polnik: "Wizualizacja wybranego procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii internetowych", Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 2021 - promotor prof. dr hab. inż. Gabriel Kost
Prezentacja Praca
  • W.Hańderek: "System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania", Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, 2020 - promotor dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ

Osiągnięcia:

Wyobraźmy sobie sytuację, w której cyberprzestępca zamierza fizycznie uszkodzić elementy instalacji odpowiedzialnej za chłodzenie reaktora elektrowni jądrowej tak aby spowodować wysokie straty materialne, środowiskowe i ludzkie. Atak na obiekt następuje z dowolnego miejsca na świecie w dowolnej chwili czasu. Cyberprzestępca złamał wszystkie zabezpieczenia i dokonuje zmiany wartości parametrów regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku PLC odpowiedzialnego za sterowanie ciśnieniem w zbiorniku wyrównawczym. Efektem jest niestabilna regulacja ciśnienia prowadząca do fizycznego uszkodzenia jednego lub więcej komponentów instalacji niezbędnej do doprowadzenia medium, które potrzebne jest do chłodzenia reaktora. Na przykład uszkodzeniu ulega pompa wirowa ze względu na jej przeciążenie lub rozerwany zostaje zbiornik będący buforem ciśnienia w instalacji. W wyniku ataku dochodzi do awarii elektrowni a w następstwie do katastrofy ekologicznej obejmującej znaczne obszary terytorialne.

Galeria:

Podziękowania:

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasz projekt przez co przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. W szczególności pragniemy podziękować:

Partnerzy:


Politechnika Śląska


Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej


kpkmTransparent