„AI Superbohater: Jak opanować GPT-4 i zmienić codzienność” – wykład

Dnia 14.06.2023 o godzinie 13:30 w sali 36 na Wydziale MT Politechniki Śląskiej odbył się wykład „AI Superbohater: Jak opanować GPT-4 i zmienić codzienność”
Prowadzący wykład oraz autor wygenerowanych zdjęć Pan Grigorij Dudnik prezentował technikę umiejętnego wykorzystania promptów do wygenerowania grafiki przy użyciu GPT z zakresu tematyki „Cyberiady” Stanisława Lema. Poniżej linki do polecanych programów używanych do generowania grafiki:

playground GPT – używany do zadań podstawowych, opartych o inżynierię promptu https://platform.openai.com/playground?mode=chat

generowanie zdjęć portretowych (dostępne tylko na telefon) https://www.retrato.app/

Dall-e – Outpainting (czyli rozszerzanie zdjęć) oraz inpainting (modyfikowanie części zdjęcia) – https://labs.openai.com/

Midjorney – do generowania obrazów (płatny) https://www.midjourney.com