Sprawozdania

Poniżej znajdują się sprawozdania z działalności Studenckiego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH: