System sterowania wybranej linii technologicznej

Opracowanie systemu sterowania wybranej linii technologicznej z uwzględnieniem zagadnień inżynierii oprogramowania

 

Autor:  inż. M. Michalec (martyna.michalec95@gmail.com)
Opiekun: dr inż. P. Przystałka

Celem projektu było opracowanie systemu sterowania wybranego obiektu technologicznego zamodelowanego przy użyciu oprogramowania Factory I/O. Proces modelowania uwzględnił zagadnienia inżynierii oprogramowania.

W celu realizacji projektu zostało utworzone środowisko pracy składające się z części rzeczywistej (sterownik PLC, panel HMI, kasety z przyciskami, kolumna sygnalizacyjna) oraz wirtualnej (stacja sortująca zamodelowana w środowisku symulacyjnym).

Tworzenie oprogramowania odbywało się zgodnie z metodologią zmodyfikowanego modelu kaskadowego. W związku z powyższym zachowano kolejność wykonywania poszczególnych etapów:  analizy, projektowania, implementacji oraz testowania oprogramowania. W pierwszej fazie została dokonana analiza koncepcji działania systemu oraz ograniczeń i warunków dotyczących jego pracy, które stanowiły ważną część całości projektu i miały mocny wpływ na dalszy jego przebieg. Następnie wypracowano algorytmy działania systemu oraz zaimplementowano je w środowisku programistycznym. W myśl zasad inżynierii oprogramowania zwiększono ergonomię pracy poprzez usystematyzowanie nadawania nazw blokom oraz zmiennym, jak również narzuceniu konwencji architektury projektu. Końcowym etapem pracy były badania weryfikacyjne potwierdzające poprawność działania systemu. Zostały przeprowadzone za pomocą modułu analizatora wartości logicznych udostępnionego przez narzędzie TIA Portal v14.

Prace nad projektem przyczyniły się do wykształcenia dobrych praktyk programistycznych podczas implementacji algorytmu sterującego. Realizacja projektu przy użyciu sterownika umożliwiła zapoznanie się z warstwą sprzętową systemu sterowania, a środowisko Factory I/O pozwoliło na symulację działania obiektu technologicznego.

Prezentacja z projektu