Stanowisko laboratoryjne do badania systemów automatyki budynkowej

Stanowisko laboratoryjne do badania systemów automatyki budynkowej

Autor:  inż. Wojciech Hańderek
Opiekun: dr inż. Wawrzyniec Panfil

 

Zadania do wykonania:

  1. Analiza zasady działania udostępnionego sprzętu laboratoryjnego
  2. Zdefiniowanie założeń projektu w porozumieniu z opiekunem
  3. Konfiguracja i zaprogramowanie sterownika PLC współpracującego ze środowiskiem Home IO
  4. Utworzenie systemu bezpieczeństwa symulowanego układu automatyki budynkowej
  5. Opracowanie wizualizacji zmiennych procesowych symulowanego układu automatyki
  6. Opracowanie planu badań i przeprowadzenie testów weryfikacyjnych
  7. Analiza wyników i sformułowanie wniosków
  8. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej stanowiska

 

Przedmiotem zrealizowanego projektu inżynierskiego było stanowisko laboratoryjne do badania automatyki budynkowej. Celem pracy było opracowanie systemu sterowania z wykorzystaniem sterownika logicznego S7-1200 oraz środowiska symulacyjnego Home I/O, a także opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej stanowiska. System sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens został zaprogramowany z wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal. Wizualizacja na panel operatorski została zaprojektowana w narzędziu WinCC, będącym częścią programu TIA Portal. System bezpieczeństwa symulowanego układu jest zintegrowany z systemem sterowania inteligentnym budynkiem. Dokumentacja techniczno-ruchowa została wykonana zgodnie z zasadami tworzenia dokumentacji dla szaf sterowniczych, a projekt schematu elektrycznego został wykonany w oprogramowaniu DesignSparkElectrical. Przeprowadzone badania weryfikacyjne potwierdzają działanie systemu sterowania zgodne z przyjętymi założeniami.