Koncepcja systemu diagnostycznego stanowiska do badania układów odpornych na błędy – moduł detekcji uszkodzeń

Koncepcja systemu diagnostycznego stanowiska do badania układów odpornych na błędy – moduł detekcji uszkodzeń

Autor: inż. M. Sidowski

Opiekun: dr inż. P. Przystałka

Celem projektu jest renowacja oraz modernizacja stanowiska przedstawionego na rys. 1, a następnie sporządzenie systemu diagnostycznego zdolnego wykrywać uszkodzenia w celu przyspieszenia procesu ewentualnych napraw.

Rys. 1 Stanowisko do badania układów odpornych na błędy

 

W celu realizacji projektu planowane są następujące działania:

 1. Analiza budowy i zasady działania stanowiska laboratoryjnego
 2. Opracowanie założeń systemu w porozumieniu z promotorem pracy
 3. Modernizacja wybranych elementów układu hydraulicznego
 4. Uruchomienie stanowiska i testy jednostkowe wybranych elementów układu hydraulicznego
 5. Opracowanie koncepcji modułów detekcji uszkodzeń
 6. Pozyskanie i ocena wiedzy diagnostycznej
 7. Utworzenie programów realizujących moduły detekcji uszkodzeń
 8. Utworzenie ekranów stacji synoptycznej dla wyników otrzymywanych z modułu
 9. Testy jednostkowe modułu i stacji synoptycznej
 10. Badania weryfikacyjne systemu diagnostycznego stanowiska z modułem detekcji uszkodzeń
 11. Analiza wyników i sformułowanie wniosków