System diagnostyczny stanowiska do badania układów odpornych na błędy

System diagnostyczny stanowiska do badania układów odpornych na błędy – moduł izolacji uszkodzeń.

Autor: inż. B. Siwiński
Opiekun/Promotor: dr inż. P. Przystałka

Celem projektu jest utworzenie systemu pozwalającego na podstawie danych z czujników układu hydraulicznego na określenie rodzaju uszkodzenia, które wystąpiło.

Obiekt badań – stanowisko hydrauliczne wyposażone w przemysłowe czujniki ciśnienia, natężenia przepływu, a także zawory, filtry oraz pompy.

W celu realizacji projektu konieczne jest wykonanie następujących kroków:
1. Analiza budowy i zasady działania stanowiska laboratoryjnego.
2. Opracowanie założeń systemu.
3. Modernizacja wybranych elementów układu automatyki.
4. Uruchomienie stanowiska i testy jednostkowe wybranych układów automatyki.
5. Opracowanie koncepcji modułu izlolacji uszkodzeń.
6. Sformułowanie wniosków ze zrealizowanych do tej pory kroków.
7. Pozyskanie i ocena wiedzy diagnostycznej.
8. Utworzenie programu realizującego moduł izloacji uszkodzeń.
9. Utworzenie ekranów stacji synoptycznej dla wyników otrzymywanych z modułu izolacji uszkodzeń.
10. Testy jednostykowe modułu i stacji synoptycznej.
11. Badania weryfikacyjne systemu diagnostycznego stanowiska z modułem izloacji uszkodzeń.
12. Analiza wyników i sformułowanie wniosków końcowych.

Aktualnie trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności elementów układu hydraulicznego. Modernizowana jest część elektryczna, weryfikowana dokumentacja elektryczna.