System diagnostyczny stanowiska laboratoryjnego do symulacji procesów przemysłowych

System diagnostyczny stanowiska laboratoryjnego do symulacji procesów przemysłowych.

Autor: inż. Sebastian Lenert

Opiekun: dr inż. Piotr Przystałka

Celem projektu jest zdobycie wiedzy z dziedziny diagnostyki procesów oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania nowoczesnych systemów diagnostycznych spełniających wymagania idei Przemysłu 4.0.

Zadania w ramach projektu dotyczą:

 • Analizy budowy i zasady działania przykładowego stanowiska do symulacji procesów przemysłowych na przykładzie stanowiska PCS firmy FESTO.
 • Pogłębienia wiedzy z dziedziny diagnostyki technicznej i procesowej oraz sposobów jej implementacji w inteligentnych fabrykach.
 • Stworzenia koncepcji nowoczesnego systemu diagnostycznego spełniającego założenia Przemysłu 4.0.
 • Zgromadzenie danych niezbędnych do utworzenia systemu.
 • Utworzenie ekranów diagnostycznych panelu operatora.
 • Opracowanie projektu i implementacja nowych algorytmów w sterowniku PLC.
 • Opracowanie modułów/bibliotek systemu diagnostycznego.
 • Przeprowadzenie badań weryfikacyjnych.
 • Analiza wyników oraz sformułowanie wniosków.

Praca dyplomowa będzie realizowana na stanowisku Festo Process Control System wyposażonym w sterownik Siemens S7-314C-2 DP. W skład stanowiska oprócz zbiorników i łączących je systemów rur wchodzą liczne urządzenia wykonawcze oraz pomiarowe takie jak: pompa, zawór proporcjonalny, układ grzewczy, czujniki (ultradźwiękowe, pojemnościowe, natężenia przepływu, termopara) i wiele innych.

Stanowisko PCS firmy Festo posiada 4 pętle sprzężenia zwrotnego, które składają się
z wcześniej wspomnianych elementów wykonawczych oraz czujników analogowych
i cyfrowych. Umożliwiają nam one regulację:

 • Temperatury w zbiorniku,
 • Poziomu wody w zbiorniku,
 • Natężenia przepływu w zbiorniku,
 • Ciśnienia powietrza w zbiorniku.

Zadaniem jakie stoi przed autorem jest stworzenie na podstawie informacji jakie można zebrać
z elementów pomiarowych stanowiska – kompleksowego systemu diagnostycznego realizującego wyzwania jakie stoją przed nowoczesnym przemysłem.