26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – Rozpoznawanie Wyrazów Twarzy

Face Landmarker wykorzystuje serię modeli do przewidywania punktów orientacyjnych twarzy. Pierwszy model wykrywa twarze, drugi model lokalizuje punkty orientacyjne na wykrytych twarzach, a trzeci model wykorzystuje te punkty orientacyjne do identyfikacji rysów i wyrazu twarzy.

  • Model wykrywania twarzy: wykrywa obecność twarzy za pomocą kilku kluczowych punktów orientacyjnych. Model generuje lokalizacje twarzy wraz z następującymi kluczowymi punktami twarzy: lewe oko, prawe oko, czubek nosa, usta, lewe oko i prawe oko.
  • Model siatki twarzy: dodaje pełne odwzorowanie twarzy. Model generuje oszacowanie 478 trójwymiarowych punktów orientacyjnych twarzy.
  • Model przewidywania: odbiera dane wyjściowe z modelu siatki twarzy i przewiduje 52 wyniki, które są współczynnikami reprezentującymi różne wyrazy twarzy.