European Rover Challenge 2020

Drugi tydzień września może kojarzyć się studentom ze… zbliżającą się sesją poprawkową?

Zespół Silesian Phoenix przygotowujący się do konkurencji NAVIGATION/SCIENTIFIC TASK

Dla studentów, będących członkami SKN Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji, już od 3 lat kojarzy się z udziałem w finałach największych zawodów robotyczno-kosmicznych na świecie! Między 11 a 13 września br. nasi członkowie, tworzący zespół Silesian Phoenix, rywalizowali w European Rover Challenge 2020. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ choć drużyna pozostała na kampusie Politechniki Śląskiej, to jednocześnie rywalizowała z ekipami z całego świata w Kielcach.

 

Obecnie panująca sytuacja na świecie wymusiła na organizatorach modyfikację formuły zawodów. W tym roku, na specjalnie wybudowanym marsjardzie, próżno było szukać łazików, które zbudowali studenci z różnych uczelni Globu. Teraz przyszła kolej na coś nowego- łazik był jeden (no dobra, ze względów technicznych- dwa 🙂 ), a zespoły ze wszystkich zakątków świata zdalnie operowały robotem, wykonując zadania konkursowe.

Zdalne sterowanie robotem LEO Rover

Przebieg zawodów.

Zdalne sterowanie manipulatorem

Zawody rozpoczęliśmy konkurencją MAINTENACE TASK. Podczas zadania należało zdalnie sterować manipulatorem i wykonywać różne operacje przy specjalnym panelu. Podczas tej konkurencji największymi trudnościami było opóźnienie w transmisji oraz ograniczona widoczność. (Z naszych źródeł wynika, że również naukowcy z NASA muszą sobie radzić z takimi problemami.. ). Udało się zrealizować kilka punktów misji, dlatego byliśmy zadowoleni z naszego podejścia.

 

Następne były NAVIGATION i SCIENCE TASK, podczas których przeprowadzaliśmy eksplorację marsjardu- specjalnie przygotowanego przez organizatorów obszaru, symulującego Marsa. W tym miejscu możemy się nieskromnie pochwalić znalezieniem tam życia, co jednocześnie rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące obecności wody. Należy dodać, że konkurencja miała swój początek w raporcie, który wysłaliśmy do organizatorów już tydzień przed zawodami. W przesłanym dokumencie dokonaliśmy wstępnej analizy geologicznej terenu oraz postawiliśmy hipotezy, które potwierdzaliśmy podczas przejazdu robotem.
Zespół Silesian Phoenix podczas konkurencji NAVIGATION/SCIENCE TASK.
Udział w zawodach kończyliśmy konkurencją PRESENTATION TASK. Projekt zespołowy jest złożonym procesem, na który składa się wiele elementów. Ta konkurencja polegała na przedstawieniu projektu od podszewki. Oceniana była zarówno inżynierska część: projekt układu mechanicznego robota, użyte technologie i rozwiązania, ale również ocenie podlegały: organizacja zespołu, sposób radzenia sobie z występującymi problemami, a także plany dotyczące rozwoju projektu.
Slajd kończący PRESENTATION TASK.

Udział w tegorocznej edycji European Rover Challenge był dla Nas ogromną lekcją. Ze względu na panującą sytuację na świecie i dynamiczny rozwój wydarzeń ten konkurs kosztował nas wiele dodatkowej pracy i wysiłku. Na szczęście w Zespole znalazła się motywacja i udało się wystartować. W ostatecznej klasyfikacji zdobyliśmy 12. miejsce. Jesteśmy niezwykle zadowolenie z takie rezultatu, ponieważ konkurowaliśmy z najlepszymi ekipami na świecie, a wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy podczas tego projektu, na pewno zaowocuje w przyszłości.

Słowa podziękowania należą się przede wszystkim do wszystkich, którzy wspierają te inicjatywę jako: Sponsorzy Główni czy Sponsorzy oraz Partnerzy. Dziękujemy, dzięki Waszemu wsparciu, możemy przekraczać granicę!

Więcej informacji o European Rover Challenge 2020 na:

facebook.com/europeanroverchallenge

roverchallenge.eu

Więcej informacji i Sponsorach Głównych, Sponsorach i Partnerach Silesian Phoenix pod: link