Roboty mobilne

W ubiegły wtorek, podczas ostatniego wykładu z przedmiotu Roboty Mobilne, studenci 5. semestru Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym zostali zapoznani z pracą Studenckiego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH.

Dodatkowo, dwuosobowa reprezentacja zespołu Silesian Phoenix, miała możliwość zaprezentowania swojego projektu oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami ze startu w międzynarodowych zawodach robotyczno-kosmicznych European Rover Challenge 2019, skierowanych przede wszystkim do przyszłych inżynierów- mechatroników.

Celem prezentacji było uzmysłowienie studentom, że najefektywniejszym sposobem zdobywania wiedzy technicznej jest wykorzystanie tej wiedzy w praktyce oraz zachęcenie ich do realizacji projektów z naszym kołem naukowym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *