Podsumowanie analogowej misji kosmicznej w placówce Lunares

Dnia 27 czerwca, zakończyła się 2 tygodniowa analogowa misja kosmiczna załogi HYPERION w placówce badawczej Lunares Research Station. W skład załogi wchodziło trzech studentów z Politechniki Śląskiej. Dwóch z nich to członkowie koła AI-METH: wiceprezes koła – Jakub Bręczewski oraz wicelider zespołu Silesian Phoenix – inżynier mechatronik Witek Krafczyk oraz doktorantka z wydziału Inżynierii Biomedycznej: mgr. Dobrochna Fryc. W skład załogi wchodzili również: inżynier Jessica Dino, pochodząca z Irlandii, zajmująca się elektroniką oraz informatyką (Electronic and Computer Engineer). Eleni Charitonos – pierwsza analogowa astronautka z Cypru. Adam Małagowski – inżynier lotnictwa (Aeronautical Engineer) oraz współzałożyciel Rocketry Team na Imperial Collage London.

Jak można przeczytać na stronię internetowej habitatu „Stacja Badawcza LunAres to analogowa stacja badawcza do symulacji załogowych misji kosmicznych, zlokalizowana na powojskowym lotnisku w miejscowości Piła. LunAres powstał w 2017 roku i był pierwszym tego typu projektem w Europie. Placówka zapewnia pełną izolację, pozwalającą na kompleksowe badania psychologicznego i fizjologicznego wpływu długotrwałej pozaziemskiej obecności człowieka.(…) W badania zaangażowane jest szerokie grono specjalistów z dziedzin takich jak medycyna ekstremalna (extreme medicine), psychologia, biotechnologia, robotyka i inżynieria, socjologia, architektura. Ewentualna obserwacja i kontrola środowiska wewnętrznego, a także telemetria stanu fizycznego i psychicznego załogi dostarcza dużych ilości danych do złożonych badań.” (odnośnik do strony: https://lunares.space/about-habitat/)

Podczas misji każdy z członków załogi otrzymał rolę, tym samym zestaw obowiązków specjalnie jemu przydzielonych. Rolę dowódcy misji oraz oficera medycznego (Medical Officer) pełniła Dobrochna Fryc. Natomiast wicedowódcą została Jessica Dino, pełniąc jednocześnie rolę oficera ds. mediów (Media Officer). Eleni Charitonos, jako oficer ds. pomiaru parametrów działania habitatu (Data Officer) oraz oficer ds. laboratorium biologicznego (Biolab Officer) miała sposobność do pracy nad metodami uprawy roślin bez glebowych. Witold Krafczyk jako inżynier misji (Mission Engineer) oraz asystent w laboratorium biologicznym (Biolab Support), był odpowiedzialny za roboty znajdujące się w habitacie oraz wsparcie w pracy nad wspomnianymi wcześniej roślinami. Jakub Bręczewski pełniąc funkcje specjalisty ds. prototypownia (Prototyping Specialist) oraz asystenta oficera ds. mediów (Media support), był odpowiedzialny m.in. za prototypowanie nowych narzędzi dla analogowych astronautów oraz dokumentacje części szczególnie związaną z działaniami studentów z Politechniki Śląskiej. Adam Małagowski pełnił funkcje specjalisty ds. druku 3D (3D-printing Specialist) oraz asystenta inżyniera misji (Engineering Support).

Jednymi z głównych obszarów badawczych misji Hyperion były między innymi badania prowadzone przez Dobrochnę Fryc nad ludzką motoryką, testy łazików i prace nad ich usprawnieniem przeprowadzane przez studentów naszego koła oraz badania przeprowadzane przez Eleni Charitonos na temat pandemii w kosmosie. Oprócz tego cała załoga brała udział w badaniach skupiających się na analizowaniu wpływu izolacji na zdrowie fizyczne i psychiczne załogi, co oznaczało regularne raportowanie z przebiegu ich dnia oraz swoich odczuć względem wydarzeń z tego dnia. Część ich zajęć dotyczyła również rozwijania i testowania systemów oraz procedur produkcji do wspomnianych już wcześniej roślin w technologii bez glebowej. Na przestrzeni trwania misji mieli okazje przeprowadzić w sumie 6 symulowanych spacerów kosmicznych zwanych EVA (extravehicular activity). Członkowie zespołu Silesian Phoenix mieli wtedy okazję do przetestowania jednego z swoich robotów oraz łazika LEO na powierzchni zbliżonej do księżycowej.

Na koniec kilka słów od uczestników misji: „Było to dla nas niesamowite przeżycie i na pewno nie zapomnimy go na długo. Dziękujemy serdecznie organizatorom Space is More jak i również Politechnice Śląskiej za umożliwienie nam udziału w tej wspaniałej przygodzie”

Autorzy fotografii: Jessica Dino/ załoga Hyperion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *