Brązowy medal INTARG 2021 dla Demonstratora Mobilnego Robota Dezynfekującego

Między 15 a 16. czerwca 2021 odbywała się XIV Edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®Targi  INTARG® 2021 to możliwość prezentacji i promocji wynalazków i rozwiązań innowacyjnych na forum międzynarodowym, wymiany kontaktów naukowych i biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu oraz finansów.  Co roku, wydarzenie jest wspierane przez prestiżowe instytucje krajowe i zagraniczne.

Wszyscy wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury. Główne kryteria oceny przedstawionych rozwiązań to: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp. Do udziału w tegorocznym konkursie, w kategorii ZDROWIE/MEDYCYNA/FITNESS zgłoszone zostało rozwiązanie know-how opracowane podczas realizacji projektu Demonstrator mobilnego robota dezynfekującego realizowanego przez członków SKN AI-METH.

21. czerwca 2021, podczas Gali finałowej XIV Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 ogłoszone został wyniki dla zgłoszonych wynalazków i innowacji. Ostatecznie rozwiązanie zgłoszone przez Członków Naszego Koła otrzymało BRĄZOWY MEDAL!

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *