Kolejny inżynier z naszego zespołu

Miło nam poinformować, że w dniu 4.02.2021 r Politechnika Śląska wypromowała kolejnego inżyniera, którym został Paweł Polnik jeden z członków zespołu ICS CyberSecurity Team po udanym egzaminie i  obronie projektu inżynierskiego pt. „Wizualizacja wybranego procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii internetowych”, którego opiekunem był prof. dr hab. inż. Gabriel Kost. Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja wizualizacji zmian zachodzących podczas zasymulowanego przebiegu procesu technologicznego na stanowisku laboratoryjnym, za pomocą technologii internetowych (tj. HTML 5, CSS 3 oraz TypeScript). W projekcie zwizualizowano dodatkowo informację o cyberataku, wykorzystując system detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania.

Zważając na rozwój technologii kształtujących koncepcję  Przemysłu 4.0 tj. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT ang. Industrial Internet of Things) oraz Cyberbezpieczneństwo powstał pomysł wykonania wizualizacji stanowiska laboratoryjnego za pomocą technologii internetowych z wykorzystaniem realnych zdjęć stanowiska. Zrealizowany projekt inżynierski jest częścią projektu pt. ”Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania” prowadzonego w ramach Międzywydziałowego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH pod opieką dra hab. inż. Piotra Przystałki, prof. PŚ. W pracy koła zostało wykonane zawansowane stanowisko laboratoryjne oraz zbudowano demonstrator systemu detekcji cyberataków na systemy ICS. Utworzone elementy zostały wykorzystane w projekcie inżynierskim. Informacje związane z pracą nad projektem można znaleźć na stronie projektu pod adresem: https://sknaimeth.polsl.pl/ics-cybersecurity-team/.

W projekcie inżynierskim wykorzystywano niestandardowe podejście do procesu wizualizacji różniące się od tradycyjnej wizualizacji procesu przemysłowego w systemie SCADA. Koncepcja wizualizacji opiera się na wykonanych zdjęciach stanowiska. Na zdjęciu ukazywane są przy użyciu funkcji programistycznych zmiany zachodzące na stanowisku wyświetlane w czasie rzeczywistym. Osiągniecie zamierzonego celu jest możliwe poprzez operowanie na warstwach wykonanych zdjęc. Umożliwia to wierne odwzorowanie aktualnego wyglądu stanowiska, nadanie dynamiki zachodzących zmian oraz zapewnia intuicyjną kontrolę poprawności działania instalacji. Przy wykorzystaniu narzędzia webserwer zaimplementowanego w sterownikach firmy Siemens oraz technologii internetowych możliwy jest dostęp do wizualizacji z dowolnego miejsca, a także z dowolnego urządzenia mobilnego.

Serdecznie gratulujemy oraz życzmy dalszych sukcesów !

Więcej informacji dostarczą udostępnione materiały:

Prezentacja: → Link

Plakat: → Link

Praca: → Link     

[1] – Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0. https://www.iscoop.eu/industry-4-0/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *