Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania systemów automatyki budynkowej

Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania systemów automatyki budynkowej

Autor: Arkadiusz Gorczyca

Opiekun: dr inż. Piotr Przystałka

Celem projektu jest modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania systemów automatyki budynkowej.

  1. Utworzenie modelu CAD stanowiska laboratoryjnego
  2. Utworzenie schematu elektrycznego układu automatyki stanowiska laboratoryjnego
  3. Opracowanie koncepcji ulepszenia stanowiska laboratoryjnego
  4. Aktualizacja modelu CAD i schematu elektrycznego stanowiska zgodnie z opracowaną koncepcją
  5. Utworzenie systemu sterowania w inteligentnym budynku na przykładzie oprogramowania HOME I/O, sterownika SIMATIC S7-1200 oraz oprogramowania TIA Portal
  6. Przetestowanie systemu ze względu na różne scenariusze (np. zmienne warunki pogodowe, próba włamania, sytuacje życia codziennego)