Projekt modernizacji oprogramowania stanowiska dydaktycznego do rozwoju metod diagnostyki procesów przemysłowych

Projekt modernizacji oprogramowania stanowiska dydaktycznego do rozwoju metod diagnostyki procesów przemysłowych

Autor: Mateusz Rolka
Opiekun: dr inż. P. Przystałka

Celem tego projektu była modernizacja stanowiska dydaktycznego FESTO, które znajduje zastosowanie w diagnostyce układów automatyki oraz kontroli procesów.

W przebiegu pracy przeprowadzono migrację programu sterującego ze Step 7 Professional do TIA Portal v13 oraz przeniesiono ekrany stacji operatorskiej. Modernizacja polegała na dodaniu nowych ekranów pomagających przeprowadzić symulacje działania stanowiska. Wyświetlane są informacje o bieżących stanach w zbiornikach, ciśnieniu czy natężeniu przepływu. Dodatkowo dodano niezbędne zmienne odpowiadające zaworom ręcznym. Wymagało to nieznacznej modyfikacji oryginalnego programu sterującego dostarczonego od firmy FESTO.

Wykonano badania weryfikacyjne nowej wersji oprogramowania, polegające na sprawdzeniu komunikacji sterownika z komputerem, sprawdzeniu działania przeniesionych ekranów z oryginalnego programu sterującego czy sprawdzeniu poprawności zmian wartości zmiennych w DB, aktualizacji wartości członów PID oraz działania wszystkich elementów stanowiska.

Prezentacja z projektu